NÁŠ PROFIL  

Společnost spravuje aktiva omezeného okruhu investorů, kteří jsou podle ZISIF kvalifikovanými investory. Společnost nenabízí investice a nepracuje s finančními zdroji veřejnosti. Společnost neposkytuje žádné základní investiční služby a neposkytuje pomocné investiční služby pro skladování a správu finančních nástrojů na náklady zákazníků, jak je upraveno zákonem č. 256/2004 Sb., O povinnostech na kapitálovém trhu („ZPKT“). Informace poskytované na stránce jsou obecné povahy a neslouží jako reklama pro prezentaci jakýchkoli investičních nástrojů nebo investičních služeb. Materiály stránek nelze považovat za nabídku jakéhokoli investičního nástroje ani za jinou formu investice v rámci ZISIF nebo ZPKT.


 

ŘÍZENÍ FONDŮ  > 

Řízení fondu provádí naše společnost pomocí různých strategií, které vyvíjíme, abychom zajistili plnou návratnost investice v rámci úrovní rizika dohodnutých s investorem. Spravujeme finanční prostředky na základě písemné dohody. Aktiva jsou uložena v depozitářích dohodnutých s klientem. LOCK STOCK spravuje aktiva fondu za podmínek stanovených ve smlouvě. Správa aktiv fondu znamená, že klient svěřuje své portfolio a aktuální investiční rozhodnutí správci fondu, který je oprávněn provádět operace s aktivy v souladu se zásadami dohodnutými s klientem. Výhodou správy aktiv je, že klient nemusí aktivně sledovat trh, ale má profesionálního manažera portfolia, který sleduje investice a může v portfoliu provádět změny v souladu se současnou situací na trhu.

Investor po uzavření smlouvy o správě a převodu aktiv obdrží elektronickou aplikaci a přístupové klíče na svůj osobní účet, aby dostával aktuální informace o stavu portfolia a přenášel zprávy a pokyny v rámci dohody o správě. Měsíčně nebo čtvrtletně obdrží investor elektronickou zprávu o stavu svých aktiv.

Sekce STRATEGIE a FONDY vám pomohou podrobněji se seznámit s našimi finančními produkty.


 

Pro více informací nebo pomoc ohledně toho, jak investovat, použijte kontaktní údaje:

Pro Evropany

  info@lockstock.cz
+420 770 642 959

Pro mezinárodní investory

global@lockstock.cz
+44 204 577 07 12