lock stock fond

je zajištěný fond QIF spravovaný společností LOCK STOCK a.s. Fond je určen pouze pro kvalifikované investory.

LOCK STOCK fond je fond QIF s globálním zaměřením především na sektor globálních derivátů.

LOCK STOCK si klade za cíl v průběhu času a při dobře vyváženém podstupování rizika zajistit investorům kladný výnos investovaného kapitálu bez ohledu na obecný vývoj trhu. Fond se tedy zaměřuje na absolutní výnos.

Za účelem dosažení absolutních výnosů bude LOCK STOCK fond pracovat s dlouhými a krátkými pozicemi v globálních opcích, tj. s tzv. long/short opčním fondem.

Tržně neutrální přístup znamená, že prvek tržního rizika je ve fondu omezen, a proto se očekává, že jeho korelace s obecným vývojem akcií a ostatních tříd aktiv bude v čase nízká.

INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ

LOCK STOCK  fond je střednědobý fond s vynikajícím výnosem, zaměřený na opční strategie. Fond investuje svá aktiva prostřednictvím derivátových nástrojů. Fond má přísná vylučovací kritéria a neinvestuje do derivátů společností, které působí například v následujících oblastech: zbraně, alkohol, tabák a pornografie. Investice jsou identifikovány prostřednictvím přísného a strukturovaného investičního procesu a analýzy a před každou investicí jsou vedeny pečlivé diskuse s vedením společnosti.

JAK TO FUNGUJE

Výnos je rozdělen na opční a úrokový výnos s průměrnou dobou trvání 1-4 týdny. Cílem výnosu je dosahovat výsledků výrazně vyšších než referenční hodnota (T-bill) s mnohem menší směrodatnou odchylkou než dluhopisový index (T-bond). . Úvěrové riziko je rozloženo investováním do opčních ETF a dalších fondů s vysokým úvěrovým ratingem . Aktiva vybíráme na základě screenerů od hlavních poskytovatelů tržních dat a vlastních . Při investování do jiných měn než české koruny eliminujeme měnové riziko zajištěním. Historická výkonnost fondu není zárukou budoucích výnosů.

KIID dokument

struktura LOCK STOCK fondu

Fond se skládá z keše až do výše 50 % celkových prostředků. Zbytek je investován do likvidních opčních strategií na americkém a evropském trhu s deriváty.

LOCK STOCK fond pro kvalifikované investory vám dává příležitost podílet se s námi na atraktivních investicích soukromého kapitálu a získat nadprůměrné výnosy. Je s námi již mnoho kvalifikovaných investorů z celé České republiky i ze zahraničí.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Dostávejte každý měsíc do své e-mailové schránky měsíční zprávu o společnosti LOCK STOCK a.s. Přihlaste se k odběru a získejte nejnovější výsledky, komentáře k trhu a výhled.

Buďte v obraze

  •