opční fond

je zajištěný fond QIF spravovaný společností LOCK STOCK a.s. Fond je určen pouze pro kvalifikované investory.

opční fond je fond QIF s globálním zaměřením především na sektor globálních derivátů.

LOCK STOCK si klade za cíl v průběhu času a při dobře vyváženém podstupování rizika zajistit investorům kladný výnos investovaného kapitálu bez ohledu na obecný vývoj trhu. Fond se tedy zaměřuje na absolutní výnos.

Za účelem dosažení absolutních výnosů bude opční fond pracovat s dlouhými a krátkými pozicemi v globálních opcích, tj. s tzv. long/short opčním fondem.

Tržně neutrální přístup znamená, že prvek tržního rizika je ve fondu omezen, a proto se očekává, že jeho korelace s obecným vývojem akcií a ostatních tříd aktiv bude v čase nízká.

INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ

Opční fond je střednědobý fond s vynikajícím výnosem, zaměřený na opční strategie. Fond investuje svá aktiva prostřednictvím derivátových nástrojů. Fond má přísná vylučovací kritéria a neinvestuje do derivátů společností, které působí například v následujících oblastech: zbraně, alkohol, tabák a pornografie. Investice jsou identifikovány prostřednictvím přísného a strukturovaného investičního procesu a analýzy a před každou investicí jsou vedeny pečlivé diskuse s vedením společnosti.

JAK TO FUNGUJE

Riziko je rozděleno na opci a úrokovou duraci v průměru 1-4 týdny. Cílem výnosu je dosáhnout výsledků, které jsou výrazně vyšší než benchmark ( T-bill), s mnohem menší směrodatnou odchylkou než dluhopisový index ( T-bond). V závislosti na tržních podmínkách zvyšujeme/snižujeme podíl opcí oproti pokladničním poukázkám. Podíl opcí a se neustále mění v závislosti na tržních podmínkách. Kreditní riziko je rozloženo tak, že do opcí je investováno maximálně 30 % aktiv fondu. Výběr dluhopisů se řídí interní úvěrovou analýzou, nikoliv úvěrovými ratingy agentur. Při investování do jiných měn než CZK eliminujeme měnové riziko zajištěním. Historická výkonnost fondu není zárukou budoucích výnosů.

KIID dokument

struktura opční fondu

Fond je tvořen krátkodobými pokladničními poukázkami nebo vysoce likvidními dluhopisy ve výši 70-80 % celkových prostředků. Zbývající prostředky jsou investovány do likvidních opčních strategií na americkém a evropském trhu s deriváty.

Opční fond pro kvalifikované investory vám dává příležitost podílet se s námi na atraktivních investicích soukromého kapitálu a získat nadprůměrné výnosy. Je s námi již mnoho kvalifikovaných investorů z celé České republiky i ze zahraničí.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Dostávejte každý měsíc do své e-mailové schránky měsíční zprávu o společnosti LOCK STOCK a.s. Přihlaste se k odběru a získejte nejnovější výsledky, komentáře k trhu a výhled.

Buďte v obraze

  •