LOCK STOCK a.s.  je nezávislá společnost spravující fondy z České republiky, která nabízí služby správy fondů kvalifikovaným investorům. Hlavním cílem společnosti je poskytovat institucionálním i privátním klientům atraktivní investiční produkty, sestávající převážně z derivátů. Společnost spravuje soukromou nadaci a je jako taková registrována podle § 15 zákona. No 240/2013 Sb..

Naše služby nejsou nabízeny široké veřejnosti. Fond je určen pro omezený počet investorů a má omezenou veřejnou nabídku. Služby jsou poskytovány pouze individuálně.

Na webu Informujeme o naší osobě.

 

MY jsme alternativní investice

Stále více investorů přechází na alternativy ke zvýšení výnosů, generování příjmů, diverzifikaci tradičních investic a dosažení svých cílů.

zjistit více 

Jsme tu pro vás

Peníze, které spravujeme, nejsou naše vlastní. Patří mnoha lidem – na mnoha různých místech – všichni se snaží dosáhnout svých nejdůležitějších finančních cílů.

pracujeme s

kvalifikované klienty za nejlepších podmínek díky našim zkušenostem a znalostem

Reg# 2018/094774/CNB/570

komu sloužíme

korporace

Pomáháme jim na všech úrovních příjmů investovat do jejich budoucnosti.

Jednotlivci a rodiny

Poskytování výběru pro ty, kteří investují na důchod, nový domov nebo vzdělání dítěte.

Finanční společnosti

Zajistěte stabilní peněžní tok

Doplňující informace

info@lockstock.cz

Informace zveřejněné na těchto stránkách jsou určeny kvalifikovaným investorům a mají analytický charakter. Informace zveřejněné na této stránce nejsou reklamou na cenné papíry a investice. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou, nabídkou nebo výzvou k investování do fondů a/nebo strategií, nákupu nebo prodeji cenných papírů, provádění transakcí s nimi a nejsou individuálním investičním doporučením. Finanční nástroje, o kterých jsou informace zveřejněny na těchto stránkách, vám nemusí vyhovovat, nemusí odpovídat vašemu investičnímu profilu, finanční situaci, investičním zkušenostem, znalostem, investičním cílům, přístupu k riziku a výnosu. Určení souladu finančního nástroje s investičními cíli, investičním horizontem a tolerancí rizika je úkolem a odpovědností investora. Společnost LOCK STOCK a.s. a zaměstnanci společnosti nejsou investiční poradci a nenesou odpovědnost za případné ztráty investora v případě investování do finančních nástrojů uvedených na těchto stránkách. Tyto informace nelze považovat za záruky nebo příslib budoucí návratnosti investic. Výsledek investování v minulosti neurčuje výnos v budoucnosti. Před přijetím investičního rozhodnutí musí investor nezávisle posoudit ekonomická rizika a přínosy, daňové a právní důsledky investování, svou ochotu a schopnost taková rizika přijmout, případně požádat o radu svého investičního poradce.