NÁŠ TÝM úspěšně obchoduje od roku 2012 a svými výsledky a schopnostmi začal přitahovat další investory. Mnohým se líbila možnost vytvoření alternativního investičního fondu podle § 15 Správa majetku, srovnatelného s Úřadem, zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Jedná se o českou alternativu odpovídající známé a oblíbené formě kolektivního investování v USA. Tato forma se vyznačuje výhodami, které jsou pro správce peněz často klíčové. Patří mezi ně snadný přístup, administrativní nenáročnost, nízké náklady na údržbu. Jedná se o nejpohodlnější formu kolektivního investování v českém právním prostředí, která vyhovuje naprosté většině zájemců o správu majetku. Zákon vyžaduje, aby fond byl registrován u ČNB (Česká lidová banka) a omezuje veřejnou nabídku akcií fondu.

LEI  5299007RDE5JD4ZCMB45

TIN CZ06925618

ČNB 2018/094774/CNB/570

Společnost LOK STOCK a.s. je akciová společnost založená v roce 2018 v Praze za účelem výkonu činnosti správy fondů.

POŽÁDAT O VÍC?

Podrobnější informace o nás jsou k dispozici v otevřených oficiálních zdrojích a jsou poskytovány při osobním setkání se zaměstnanci Společnosti.