LOCK STOCK fond
Poplatek za správu

Poplatek za správu je vyplácen zčásti formou fixní odměny, zčásti formou odměny z podílu na zisku.

Fixní odměna činí 1,6 % ročně. Odměna je vyplácena z portfolia měsíčně pozadu.

Podíl na zisku činí 20 procent z nárůstu hodnoty fondu navíc k průměrnému výnosu z tříměsíčních pokladničních poukázek po „high watermark“. High watermark znamená, že fond vyplácí poplatek na základě výkonnosti až po vyrovnání případné nižší výkonnosti z předchozích období. Výkonnostní poplatek se vypočítává měsíčně a z portfolia se strhává na konci každého kalendářního měsíce. Variabilní odměna je účtována po odečtení poplatku za správu a povolených nákladů.

Poplatky za zprostředkování, clearing a další transakční náklady související s investicemi fondu jsou fondem hrazeny průběžně.