KIID        posouzení rizik

FOND PRO ROZHODČÍ OBCHOD: arbitráž

.

 

INVESTIČNÍ PŘÍSTUP

Fond je fondem pro LOCK STOCK a.s. ve formě smlouvy o správě. V důsledku toho může být Fond považován za daňově transparentní pro účely příjmu a / nebo kapitálových zisků příslušnými daňovými jurisdikcemi. Každý investor by měl obdržet odpovídající odborné poradenství týkající se daňového zacházení s jeho investicemi do fondu. Investoři do Fondu musí být způsobilí investoři a musí vyplnit veškerou příslušnou dokumentaci k investování do Fondu. Fond se snaží zajistit návratnost své investice (generované zvýšením hodnoty aktiv držených fondem a / nebo příjmů získaných z těchto aktiv) pečlivým sledováním výkonu investice. Fond je aktivně spravován a správci fondu si mohou vybrat investice Fondu podle svého uvážení. Toho bude dosaženo investováním, pokud je to možné a proveditelné, do vysoce likvidních cenných papírů s modrým čipem a souvisejících futures kontraktů. Nakoupené cenné papíry jsou zajištěny prodanými futures kontrakty a prodané futures kontrakty zajištěny nakoupenými cennými papíry. Účelem zajištění je snížit negativní dopad fluktuací cen akcií na hodnotu aktiv fondu. Fond se bude snažit investovat co nejefektivněji. Pro efektivní využití majetku fondu lze aktiva fondu zapůjčit nebo uzavřít jinou dohodu s přidruženými evropskými společnostmi s nižším zdaněním.

Důležitá informace: Všechny finanční investice zahrnují prvek rizika. Hodnota vaší investice do našeho fondu se však nebude výrazně lišit od vaší počáteční investice.

.

 

UKAZATELE

výtěžek,% ročně

 • fond arbitráž
 • bankovní vklad EUR 3 rok
 • fond arbitráž
 • bankovní vklad EUR 3 rok
 • fond arbitráž
 • bankovní vklad EUR 3 rok
 • fond arbitráž
 • bankovní vklad EUR 3 rok
 • fond arbitráž
 • bankovní vklad EUR 3 rok
 • fond arbitráž
 • bankovní vklad EUR 3 rok
 • fond arbitráž
 • bankovní vklad EUR 3 rok
 • fond arbitráž
 • bankovní vklad EUR 3 rok
 • fond arbitráž
 • bankovní vklad EUR 3 rok

.

 

KLÍČOVÁ FAKTA

Minimální velikost fondu EUR 5 000 000 Aktuální výnos 10,04% ročně
Zahájení obchodu11 ledna 2014Základní měna EUR
Třída majetku smíšenýMěřítko Bankovní vklad 1 rok
JurisdikceČeština
Poplatek za správu 1,0 %Správcovská společnost LOCK STOK a.s.
Zaplaťte za úspěch 20%Datum vypořádání transakce +2 dny
Četnost transakcídenněMinimální investiceEUR 40 000
Podíl na nákladech na správu fondu 0,5 %Minimální dodatečné investiceEUR 10 000
Použití akumulovaného příjmu anoTyp fondu -

.

 

 

UKAZATEL RIZIKA

 

.

 

SLOŽENÍ FONDU

AKTIVAHMOTNOST (%)AKTIVAHMOTNOST (%)
Euro (hotovost)0-100Futures EUR / USD0-10
USD (hotovost)0-100Futures EUR/RUB0-10
Akcie Blue Chips0-80Blue Chip akcie Futures0-10

Složení aktiv fondu se může změnit.

.

 

CENA A VÝMĚNA FONDU

DatumMěnaCena od zahájení obchodováníNáklady od začátku rokuMaximální cena 52 týdnůMinimální cena 52 týdnůISIN
31/12/2020EUR224%214%224%213%ne

.

 

ŘÍZENÍ

LS týmFEEDPOINT LTD

Data obsažená v tomto dokumentu byla věnována veškerá přiměřená preventivní opatření a péče, ale neneseme odpovědnost za jakékoli odlehlé hodnoty nebo chyby. Tyto údaje by neměly být použity jako základ pro vaše investiční rozhodnutí. Údaje zveřejněné na začátku čtvrtletí mohou být revidovány později. Tento materiál je přísně důvěrný a nesmí být reprodukován nebo distribuován jiným osobám než příjemci. Nelze jej převést na třetí strany ani použít k žádnému účelu bez předchozího písemného souhlasu společnosti LOCK STOCK a.s. a nebyl připraven v souvislosti s žádným takovým návrhem. Kvůli vaší ochraně jsou telefonní hovory obvykle zaznamenávány. Veškerý výzkum v tomto dokumentu zakoupila a případně použila společnost LOCK STOCK a.s. pro své vlastní účely. Vyjádřené názory nepředstavují investici ani jiné rady a mohou se změnit. Nemusí nutně představovat názory kohokoli ve společnosti LOCK STOCK a.s. a neexistují žádné záruky ohledně jejich přesnosti. Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu nikomu k investování do jakýchkoli fondů LOCK STOCK a.s. a nebyl připraven v souvislosti s žádným takovým návrhem. © 2021 LOCK STOCK a.s .. Všechna práva vyhrazena.