individuální fond

 

Investiční přístup

Naše společnost vytvoří fond s přihlédnutím k individuálním názorům našich potenciálních klientů na riziko a návratnost. Tato služba je k dispozici skupině klientů se značným objemem prostředků, které mají být investovány.

Podmínky služby fondu a další důležité body jsou projednávány samostatně a osobní schůzka je ve většině případů nezbytnou podmínkou.

 

Další informace získáte telefonicky prostřednictvím našeho týmu služeb investorům.

denisov@lockstock.cz
 +420 770 642 959