Inovativní
a soustředěný
správa QI fondů
Domovská stránka LOCK STOCK fondu

fond pro opravdové znalce

LOCK STOCK a.s. je společnost z České republiky, která má povolení mimo jiné k poskytování služeb obhospodařování fondů kvalifikovaným investorům. Společnost je jako taková registrována podle § 15 zákona. No 240/2013 Sb. od České národní banky.

naše nabídka

 

LOCK STOCK nabízí stabilní a odpovědnou správu prostředků kvalifikovaných investorů.

naše specialita

Náš fond není nabízen široké veřejnosti. Fond je určen omezenému počtu kvalifikovaných investorů a má omezenou veřejnou nabídku. Služby jsou poskytovány pouze individuálně. Společnost je registrována, ale není kontrolována Českou národní bankou.

 

Investujeme do toho, čemu rozumíme

Investorům přinášíme výnosy díky konzervativnímu přístupu a upřednostňování postupného růstu před podstupováním nadměrného rizika a honbou za nejistými zisky. Dlouhodobá stabilita je důvodem, proč nám investoři opakovaně svěřují své prostředky.

NAŠE MYŠLENÍ – ZDRAVÉ RISKOVÁNÍ

Vždy se snažíme maximalizovat rovnováhu mezi rizikem a výnosem v jednotlivých pozicích i v celém portfoliu. Kontrola rizika je ústřední součástí tohoto procesu. Průběžně vyhodnocujeme naše přesvědčení v každé akciové pozici. Říkáme tomu zdravé podstupování rizika.

DLOUHODOBÁ VIDITELNOST

Naše metody průběžně vyhodnocujeme analýzou výsledků naší práce. Naším cílem je být den ode dne lepší a reagovat na změny tržních faktorů. Zvědavost je klíčovou vlastností pro dlouhodobé vytváření hodnot.

SPOLEČNĚ

Náš fond musí být jasnou a atraktivní volbou . Snažíme se být nejlepší ve své nice a transparentní pro naše klienty. Do našeho fondu samozřejmě investujeme sami spolu s našimi klienty.